Festivalul Internaţional al Televiziunilor şi Producătorilor Independenţi SIMFEST, ediţia a XVII-a 14 – 20 septembrie 2020, Tîrgu Mureş, România

Art. 1. SIMFEST este un festival – competiție de televiziune, singurul de acest fel din România și unul din puținele de gen din Europa. Este organizat în fiecare an de Asociația culturală SIMFEST pentru sprijinirea și promovarea creatorilor din media și artele vizuale. SIMFEST militează pentru profesionalism și pentru libertatea de exprimare a jurnaliștilor și a creatorilor din media. Ediția a XVII-a a SIMFEST se desfășoară la Tîrgu Mureș în perioada 14 – 20 septembrie 2020.

Art. 2. SIMFEST este un complex cultural care include, pe lângă competiție, evenimente și programe speciale: masterclass-uri, spectacole, expoziții, recitaluri, proiecții publice de filme artistice și documentare, dezbateri.

Art.3. Pot participa la competiția SIMFEST reporteri, redactori, realizatori de emisiuni, producători, cameramani, operatori, directori de imagine etc. din orice televiziune locală, regională sau cu acoperire naţională, cu emisie în eter sau prin cablu, care realizează programe proprii; corespondenţi teritoriali ai posturilor naţionale sau regionale; free-lanceri; studiouri independente de producţie video; studenţi; firme sau creatori independenţi care activează în domeniul multimedia, case de producție. Lucrările trebuie înscrise de producătorii lor, realizatorii sau reprezentanții lor legali.

Art.4. Competiţia SIMFEST se desfăşoară pe opt secţiuni. Același realizator/producător/deținător de drepturi legale poate înscrie mai multe producții la fiecare categorie:

a) ŞTIRI: fiecare participant va înscrie în concurs 5 (cinci) știri, editate pentru difuzare. Lucrările vor avea o durată cuprinsă între 1 min. 10 sec. şi 3 minute şi vor fi însoţite de script-uri, care vor conţine inclusiv INTRO şi EXTRO (dacă este cazul) pentru crainic, numele persoanelor intervievate (sincroane) şi numele realizatorilor. La SIMFEST jurizarea nu va ţine cont de spectaculozitatea şi dinamismul evenimentului, ci de imagine, de montaj şi în primul rând de modul în care sunt respectate şi puse în valoare regulile de redactare a ştirilor de televiziune.

b) PUBLICISTICÃ TV (REPORTAJ TV/FILM DOCUMENTAR/ANCHETÃ TV/ESEU/TALK-SHOW etc.): lucrările vor fi însoţite de lista completă a realizatorilor (inclusiv playlist-ul ilustraţiei muzicale). Nu există limită de durată. La categoriile REPORTAJ și FILM DOCUMENTAR premiile vor fi acordate separat pentru televiziuni locale sau producători independenți, respectiv televiziuni regionale/naționale și case de producție.

c) DIVERTISMENT: înregistrãrile video vor fi însoţite de texte explicative în care vor fi menţionati realizatorii, beneficiarul, data şi locul difuzãrii, dacã emisiunea face parte dintr-un ciclu etc.

d) VIDEOCLIP: secţiunea este împãrţitã în trei subsecţiuni: videoclipuri muzicale, videoclipuri publicitare şi videoclipuri electorale. Producţiile pot fi înscrise în competiţie de realizatorii sau de producătorii lor. Videoclipurile publicitare pot fi înscrise şi de beneficiari, iar cele muzicale şi electorale pot fi înscrise şi de protagonişti (formaţii muzicale, respectiv personalitãţi sau formaţiuni politice).

e) MULTIMEDIA: pot fi înscrise în concurs pagini web, site-uri, bloguri, CD-uri de prezentare. Fiecare lucrare va fi însoţită de o scurtă prezentare care va conţine şi numele realizatorilor.
Pot fi înscrise, de asemenea, în festival, EVENIMENTE MULTIMEDIA realizate în prealabil de concurenţi, pentru care se va trimite un rezumat filmat de maximum 25 minute, sau evenimente multimedia prezentate în direct, în timpul festivalului (pentru derularea acestora, responsabilitatea revine exclusiv concurenţilor, care vor lua din timp legătura cu organizatorii pentru a se asigura că au fost incluşi în program şi că li se pot pune la dispoziţie cele necesare).

f) CREAŢIE STUDENŢEASCĂ: pot participa elevi sau studenţi de la orice facultate din ţară sau din străinătate, indiferent de profil. Lucrările pot fi realizate prin orice mijloace tehnice. Vor fi apreciate creativitatea, originalitatea temei şi a modului de abordare. Se pot înscrie și absolvenți, cu condiția ca producțiile să fi fost realizate în perioada studenției.

g) FILM TURISTIC: pot fi înscrise reportaje sau filme documentare care prezintă locuri, evenimente sau aşezăminte care pot constitui atracţii pentru turişti.

h) FICȚIUNE: pot fi înscrise filme artistice ale unor producători independenți și care, din punct de vedere tehnic, ar putea fi achiziționate și difuzate de televiziuni.

Art.5. Juriul SIMFEST este format din personalităţi cunoscute în domeniul jurnalisticii, televiziunii şi cinematografiei. Juriul are deplină independenţă decizională. Are competenţa să nu acorde unele premii sau, dimpotrivă, să înfiinţeze premii speciale sau mențiuni, altele decât cele prevăzute în palmaresul festivalului. În cadrul festivalului pot fi acordate și alte premii oferite de sponsori, parteneri, organizații naționale sau internationale. Includerea lor în palmares va fi anunțată pe site-ul festivalului sau în cadrul Galei Laureaților.

Art. 6. Premiile Festivalului SIMFEST sunt:

 • Marele Premiu (în valoare de 1.ooo euro brut)
 • Premiul pentru Jurnalism European (500 euro brut) acordat de Asociația Ziariștilor Independenți din România AZIR
 • Premiul pentru film documentar (separat pentru producători mari și producători mici)
 • Premiul pentru reportaj TV (separat pentru producători mari și producători mici)
 • Premiul pentru imagine
 • Premiul Jeana Gheorghiu pentru talk-show
 • Premiul pentru film turistic
 • Premiul pentru videoclip
 • Premiul pentru scenariu
 • Premiul pentru cel mai bun reporter/grupaj de știri
 • Premiul pentru cea mai bună producție dedicată minorităților
 • Premiul pentru creație studențească
 • Premiul pentru divertisment
 • Premiul pentru multimedia

Art.7. Premiile în bani și/sau obiecte sunt acordate realizatorilor.

Art. 8. Toate producțiile înscrise vor fi vizionate, în prealabil, de un Comitet de Selecție, însărcinat să nominalizeze lucrările pentru competiția finală. Producțiile selectate vor fi anunțate pe site-ul festivalului și, prin email, fiecărui realizator selectat, până cel târziu în 15 august 2020..

Art. 9. Înscrierea e gratuită pentru realizatorii din România și în primele 45 de zile pentru cei din străinătate. Apoi, trebuie plătită o taxa de înscriere de 35 Euro. La secțiunile ȘTIRI, Creație studențească și Talk-show, înscrierea este gratuită pentru toată lumea.

Art. 10. Perioada pentru înscriere începe în 15 ianuarie 2020 și se încheie la 30 iunie 2020. Producțiile înscrise/trimise după aceste date nu vor fi luate în considerare!

Art.11. Festivalul NU plătește drepturi de proiecție pentru producțiile înscrise în competiţie. Ele vor rămâne în arhiva festivalului și vor putea fi folosite pentru documentare sau în proiecte culturale sau educaționale. Producțiile premiate vor putea fi proiectate în acțiuni necomerciale de promovare a festivalului și a premiilor, fără plata vreunei taxe. Proiecțiile vor include, de asemenea, promovarea producțiilor respective, a realizatorilor și a companiei producătoare. Deținătorii drepturilor intelectuale asupra producției vor fi anunțați în prealabil.

Art.12. Procedura de înscriere
12.1. Producătorul, realizatorul sau distribuitorul care deţine drepturile de proprietate intelectuală trebuie să completeze online Fişa de înscriere, pe site-ul oficial al festivalului, la adresa www.simfest.ro. Înscrierile pot fi făcute și direct, prin platformele FilmFreeway.com și Festhome.com.
12.2. În cazul producțiilor transmise printr-un link online protejat de parolă, este OBLIGATORIE transmiterea parolei către organizatori. Pot fi utilizate: Vimeo, YouTube, Google Drive. Este, de asemenea, OBLIGATORIU ca trimiterile să aibă opțiunea de descărcare (DOWNLOAD), nu doar de vizionare (SCREENING). Este responsabilitatea participanților să transmită link-ul pentru vizionare și descărcare. Producțiile trebuie să fie în format MPG sau MOV, la rezoluție de 1920 x 1080 sau la cea mai bună rezoluție posibilă și SĂ FIE SUBTITRATE ÎN LIMBA ENGLEZĂ. Ele vor fi însoțite de o mapă de presă care să conțină: scurtă prezentare a autorului/autorilor, fotografia autorului/autorilor la o rezoluție utilizabilă pentru tipar, afiș, scurtă prezentare a a filmului în limba engleză (breaf synopsis), comentariul și dialogurile în limba engleză, alte materiale de promovare. Prin înscrierea producției, aplicantul autorizează Festivalul să publice materialele respective în catalogul festivalului, pe Internet și în presă. Festivalul este autorizat, de asemenea, să publice un trailer sau un insert de maximum 3 minute de film în scop promotional. Costurile trimiterii producțiilor prin poștă sunt suportate de concurenți.
12.3. Pentru producțiile multimedia online (pagini web, bloguri etc.) se va comunica adresa de accesare.
12.4. Înscrierea pentru participarea personală la festival se fac printr-un e-mail adresat organizatorilor, la adresa: office@2020.simfest.ro sau simfestmures@yahoo.com, până la data de 1 septembrie 2020.

Art.13. Participarea la festival
Programul oficial (ordinea, orele de proiecție ale producțiilor selectate, evenimentele conexe etc.) va fi stabilit de către organizatori, va fi anunțat pe site-ul festivalului și afișat la Centrul de presă al festivalului.
Festivalul este deschis marelui public. Vor fi prezenţi la eveniment ziarişti acreditaţi din presa scrisă şi audio-video.
Pentru participanții la Festival, organizatorii asigură masa și cazarea.
Participanții la Festival acceptă termenii și condițiile Regulamentului. Organizatorii își rezervă dreptul de a lua și alte decizii în situații nespecificate în Regulament.

Art.14. Modul de desfăşurare
În conformitate cu misiunea publică pe care şi-o asumă, Festivalul SIMFEST programează, de fiecare dată şi alte evenimente culturale: expoziţii, lansări de carte, mese rotunde, zile dedicate unor edituri, medalioane cinematografice ş.a. În paralel cu jurizarea producţiilor sunt organizate proiecţii publice ale lucrărilor înscrise în competiţie, urmate de dezbateri. Scopul lor este atât de a realiza schimburi de experienţă între realizatori şi ceilalţi profesionişti media prezenţi, cât şi de a crea o punte de comunicare între teleaşti şi consumatorii de informaţie. Sunt programate în proiecţiile publice cele mai valoroase producţii, recomandate de juriu şi ai căror realizatori sunt prezenţi la proiecţii.

ORGANIZATOR:
Asociația culturală SIMFEST
Str. Unirii, nr. 5, bl. A, ap. 7
547530 – Sîngeorgiu de Mureș, jud. Mureș, România
E-mail: office@2020.simfest.ro, simfestmures@yahoo.com
Tel.: +40 722 214787, +40 726 776615